Aygin Bayraktar-Ekincioğlu

Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Klinik Eczacılık Anabilim Dalı
Lecture Title: 
"Pearls and Pitfalls of Clinical Pharmacy in Turkey"

Dr. Öğrt.Üyesi Aygin Bayraktar-Ekincioğlu
Klinik Eczacı

Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Klinik Eczacılık Anabilim Dalı

Eğitim:
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Ankara-Türkiye (Lisans, 1993-1997)
University of Strathclyde, Glasgow-Scotland /UK (Ph.D, 1998-2003).

Eğitim-Öğretim Faaliyetleri:
Lisans Eğitimi:
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi,
İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi,
Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi,
Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi,
Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi (K.K.T.C)
Yüksek Lisans & Doktora:
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi (K.K.T.C)
Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi:
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Diğer mesleki faaliyetler:
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) İlaç Ruhsatlandırma Komisyonu Ara Ürün İnceleme Komisyonu Üyeliği (2004-2007)
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Akılcı İlaç Kullanımı ve İlaç Tedarik Yönetimi Dairesi Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği (2011-halen),
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ‘Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar Komisyonu’ Komisyon Üyeliği (2018-halen)
T.C. Sağlık Bakanlığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği (2013-2016),
T.C. Sağlık Bakanlığı Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu (EUK) Müfredat Oluşturma Komisyonu (EUKMOS) Üyeliği (2017-halen),
Journals of Drugs & Therapy Perspectives dergisi Editörler Kurulu Üyeliği (2007-halen),
FABAD dergisi Editörler Kurulu Üyeliği (2017-halen)
Türk Eczacıları Birliği (TEB) Eczacılık Akademisi Meslek İçi Eğitim Programları (2004-2014)

Bilimsel Mesleki Dernek Üyelikleri;
Tüm Kamu Eczacıları Derneği (TUKED) Yönetim Kurulu Üyeliği,
Klinik Eczacılık Derneği (KED),
Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği (KEPAN),
Farmasötik Bilimler Ankara Derneği (FABAD),
Türk Farmakovijilans Derneği,
İlaç Araştırmacıları ve Uygulayıcıları Derneği (İLARUD)
International Society of Oncology Pharmacy Practitioners (ISOPP),
European Society of Clinical Pharmacy (ESCP)

Birçok uluslararası/ulusal yayın ile birlikte; uluslararası/ulusal kongrelerde sözlü/poster bildiri sunumları.

Klinik Eczacılık alanında son yıllarda alınan ödül:
Bayraktar-Ekincioglu A, Kucuk E, Kelleci B, Demirkan K. Side effects’ assessments of new targeted therapies by a clinical pharmacist in oncology outpatient clinic. 45th ESCP Symposium on Clinical Pharmacy, 5-7 October 2016, Oslo-Norway. Programme and Abstract Book, HP-PC019, p.72. (BEST POSTER PRESENTATION AWARD)